top of page

Dyddiadau

Oherwydd y pandemig, nid oes unrhyw ddigwyddiadau cyhoeddus yn digwydd ar hyn o bryd. Er hynny, rwy'n cynnal nifer o gyngherddau ar-lein, felly ewch draw i fy nhudalen Facebook er mwyn gwylio'r cyngherddau sydd wedi digwydd ac i gael gwybod pryd mae'r rhai nesaf!

Sylwer taw digwyddiadau cyhoeddus sy'n cael eu dangos yma.

bottom of page